STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ EDUKACJI TECHNICZNEJ
STATUT TECHNIKUM
STATUT SZKOŁY BRANŻOWEJ I ST
SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA  2019 
PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY 2019- 2020
ROCZNY PLAN DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZY 2019-2020
Szkolny regulamin oceniania zachowania
Edukacja Zdrowotna Wych-Fiz (DOC
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
HARMONOGRAM WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO I EDUKACYJNEGO
REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW MOTYWACYJNYCH 2019

 

Pozostałe

Podanie o wydanie duplikatu świadectwa
Instruktarz dla rodziców: Jak logować się do dziennika elektronicznego (PDF)
Deklaracja przystąpienia do egzaminu zawodowego
Oświadczenie o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu zawodowego
WNIOSEK O ZWOLNIENIE UCZNIA Z ZAJĘĆ SZKOLNYCH

WNIOSEK O USPRAWIEDLIWIENIE NIEOBECNOŚCI UCZNIA W SZKOLE

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Przedmiotowe Systemy Oceniania

PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
PSO BIOLOGIA A. SĘDA PSO GEOGRAFIA I. KRUSZEWSKA, G. WOŹNIAK
PSO HISTORIA A. BUZAR PSO JĘZ. ANGIELSKI M. KWIECIEŃ
PSO JĘZ. ANGIELSKI - D. LEWIŃSKA PSO JĘZ. NIEMIECKI I. CZYŻEWSKA
PSO JĘZ. POLSKI A. KWIATKOWSKA PSO JĘZ. POLSKI M. TURAŁA, D. STEFANIAK
PSO MATEMATYKA K.AUGUSTYNIAK. K.DZIAŁAK, G.MANDECKA PSO CHEMIA A. SĘDA
PSO WYCHOWANIE FIZYCZNE J. DURAS, M. MAMEŁKA, T.PRZYBYŁOWSKAJ PSO PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I. KRUSZEWSKA G. WOŹNIAK
   
   
PRZEDMIOTY ZAWODOWE
PSO BHP - W. DREWNOWSKI PSO PRZEDMIOTY ZAWODOWE M. KASPRZAK
PSO PRZEDMIOTY MECHATRONICZNE F. HOFFNER  PSO ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA W. KMIECIK
PSO INFORMATYCZNE ZAWODOWE PSO PRZEDMIOTY ZAWODOWE W. DREWNOWSKI
PSO KOSZTORYSOWANIE W BUDOWNICTWIE L. BRYCH PSO MASZYNY ELEKTRYCZNE W. KMIECIK
PSO PRZEDMIOTY ZAWODOWE T. PESKA PSO PRZEDMIOTY ZAWODOWE W. SZYMŃSKI
PSO PRZEDMIOTY ZAWODOWE R. KLARECKI PSO PRZEDMIOTY ELEKTRYCZNE K. LAUBA
PSO PRAKTYCZNE PRZEDMIOTY MECHANICZNE W. HARĄŻKA PSO PRZEDMIOTY ZAWODOWE P. TABAKA
PSO URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE W. KMIECIK PSO PRZEDMIOTY ELEKTRYCZNE R. KLARECKI