STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ EDUKACJI TECHNICZNEJ
STATUT TECHNIKUM
STATUT SZKOŁY BRANŻOWEJ I ST
SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA  2021-2022 
SSO - KSZTAŁCENIE PRAKTYCZNE 2020-2021
PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY 2021- 2022
ROCZNY PLAN DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZY 2021-2022
REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW 2020-2021
EDUKACJA ZDROWOTNA Wych-Fiz 
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO 2021-2022
HARMONOGRAM WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO 2021-2022
REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW MOTYWACYJNYCH 2019
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021-2022

 

Pozostałe

Podanie o wydanie duplikatu świadectwa
Instruktarz dla rodziców: Jak logować się do dziennika elektronicznego (PDF)
Deklaracja przystąpienia do egzaminu zawodowego w sesji 2021
Oświadczenie o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu zawodowego
WNIOSEK O ZWOLNIENIE UCZNIA Z ZAJĘĆ SZKOLNYCH

WNIOSEK O USPRAWIEDLIWIENIE NIEOBECNOŚCI UCZNIA W SZKOLE

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Przedmiotowe Systemy Oceniania

PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
PSO BIOLOGIA A. MIKOŁAJCZYK PSO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA I. KRUSZEWSKA G. WOŹNIAK
PSO CHEMIA A. MIKOŁAJCZYK PSO FIZYKA  I. FRĄC, M. MAJ - RUDNICKA
PSO GEOGRAFIA I. KRUSZEWSKA G. WOŹNIAK PSO HISTORIA, HISTORIA I SPOŁ. - A. BUZAR
PSO JĘZ. ANGIELSKI D. LEWIŃSKA PSO JĘZ. ANGIELSKI M. KRAJEWSKA - NIECKARZ
PSO JĘZ. NIEMIECKI I. CZYŻEWSKA - DYRAŁA, B. WIELKOPOLANB. WIELKOPOLAN PSO JĘZ. POLSKI D. STEFANIAK
PSO JĘZ. POLSKI M. TURAŁA PSO MATEMATYKA  - K. AUGUSTYNIAK, K. DZIAŁAK. I. FRĄC, M. MAJ - RUDNICKA
PSO PLASTYKA A. MIKOŁAJCZYK PSO PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I. KRUSZEWSKA G. WOŹNIAK
PSO JĘZ. ANGIELSKI M. KWIECIEŃ PSO JĘZ. POLSKI A. KWIATKOWSKA
PSO WYCHOWANIE FIZYCZNE J. DURAS, M. MAMEŁKA, T. PRZYBYŁOWSKA PSO HISTORIA M. TURAŁA
PRZEDMIOTY ZAWODOWE
PSO BHP W. DREWNOWSKI PSO PRZEDMIOTY ZAWODOWE D. MIKOŁAJCZYK, P. TABAKA
PSO PRZEDMIOTY ZAWODOWE K. LAUBA PSO PRZEDMIOTY ELEKTRYCZNE R. KLARECKI
PSO PRZEDMIOTY MECHANICZNE A. GRAJLICH PSO PRZEDMIOTY MECHANICZNE W. DREWNOWSKI
PSO PRZEEMIOTY ZAWODOWE L. BRYCH PSO PRZEZDMIOTY ZAWODOWE M. KASPRZAK
PSO RZEDMIOTY ZAWODWE R. JARZĘBIŃSKI PSO PRZEDMIOTY INFORMATYCZNE K. ADAMCZEWSKI J.JUREK J. DURAS D. SOBIŃSKI
PSO PRZEDMIOTY ZAWODOWE W. STANISŁAWSKI PSO PRZEDMIOTY ZAWODOWE T. KLIMCZAK
   
PSO - PRZEDMIOTY ZAWODOWE - G. LASKOWSKI