• Stefaniak Dorota – dyrektor, język polski
 • Woźniak Grażyna – z-c dyrektora, geografia, przedsiębiorczość
 • Brych Leszek – kierownik warsztatów, zajęcia praktyczne
 • Adamczewski Krzysztof – informatyka
 • Augustyniak Krzysztof – matematyka
 • Borowiec Ireneusz – przedmioty mechaniczne
 • Buzar Aleksandra – historia, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa
 • Czyżewska–Dyrała Izabela – język niemiecki, etyka
 • Drewnowski Włodzimierz –  zajęcia praktyczne
 • Duras Jarosław – wychowanie fizyczne
 • Gajzler Sławomir – zajęcia praktyczne
 • Grzeszczuk Waldemar – zajęcia praktyczne
 • Harążka Wojciech – zajęcia praktyczne
 • Höffner Ferdynand – mechatronika
 • Jurek Jacek – informatyka
 • Kacprzak Anna – zajęcia praktyczne
 • Klarecki Robert – zajęcia praktyczne
 • Kmiecik Włodzimierz – przedmioty elektryczne
 • Kosatka Magdalena - matematyka
 • Krukowska Bożena – zajęcia praktyczne
 • Kruszewska Izabela – geografia, przedsiębiorczość
 • Kwiatkowska Anna – język polski, wiedza o kulturze
 • Kwiecień Marzena – język angielski, biologia
 • Lauba Krzysztof – zajęcia praktyczne
 • Lewińska Dorota - język angielski
 • Mamełka Michał – wychowanie fizyczne
 • Markiewicz Tomasz - przedmioty zawodowe
 • Mielczarek Sławomir – zajęcia praktyczne
 • Mikołajczyk Damian – przedmioty elektryczne
 • Peska Tomasz – zajęcia praktyczne
 • Pietura Wiesława – biblioteka
 • Przybyszewska Iwona - fizyka
 • Pytko Robert – zajęcia praktyczne
 • Raczyńska–Kuśmirek Wiesława – przedmioty elektryczne
 • Stelmasiak Agnieszka – pedagog
 • ks. Stochla Zenon - religia
 • Tabaka Przemysław – przedmioty elektryczne
 • Turała Maja – język polski
 • Warych Katarzyna - język niemiecki
 • Zamojska Edyta – matematyka, informatyka