Stefaniak Dorota – dyrektor, język polski
Brych Leszek – z-ca dyrektora, przedmioty mechaniczne
Drewnowski Włodzimierz – kierownik warsztatów, BHP

Adamczewski Krzysztof – przedmioty informatyczne
Augustyniak Krzysztof – matematyka
Bąk Marcin - informatyka
Buzar Aleksandra – historia, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa
Czyżewska–Dyrała Izabela – język niemiecki
Duras Jarosław – wychowanie fizyczne, przedmioty informatyczne
Działak Krystyna – matematyka
Fisiak Przemysław – historia, edukacja dla bezpieczeństwa
Frąc Izabela – fizyka, matematyka
Grajlich Andrzej - zawodowe przedmioty mechaniczne
Höffner Ferdynand – mechatronika
Jarecka - Kowalczyk Barbara - nauczyciel wspomagający
Jarzębiński Robert – zawodowe przedmioty mechaniczne
Jurek Jacek – przedmioty informatyczne
Kasprzak Monika – zawodowe przedmioty mechaniczne
Klarecki Robert – zawodowe przedmioty elektryczne
Klimczak Tadeusz - zawodowe przedmioty mechaniczne
Krajewska-Nieckarz Małgorzata – język angielski
Kruszewska Izabela – geografia, biblioteka
Kwiatkowska Anna – język polski
Kwiecień Marzena – język angielski
Laskowski Grzegorz – zawodowe przedmioty mechaniczne
Lauba Krzysztof – zawodowe przedmioty elektryczne
Lewińska Dorota - język angielski
Maj - Rudnicka Marta – psycholog, matematyka
Mamełka Michał – wychowanie fizyczne
Markiewicz Tomasz – zawodowe przedmioty mechatroniczne
Michalska – Stępniak Natalia – zajęcia rewalidacyjne
Mikołajczyk Aleksandra – biologia, chemia, plastyka
Mikołajczyk Damian – zawodowe przedmioty elektryczne i mechatroniczne
Przybyłowska Tatiana - wychowanie fizyczne
Pytko Robert - zajęcia praktyczne
Sobiński Damian - zawodowe przedmioty informatyczne
Stanisławski Witold – zawodowe przedmioty elektryczne
Stelmasiak Agnieszka – pedagog
Szostak Damian – religia, zajęcia rewalidacyjne
Tabaka Przemysław – przedmioty elektryczne
Turała Maja – język polski, historia
Wielkopolan Bogusława - nauczyciel wspomagający, jęz. niemiecki
Wolniewicz Jarosław - przedmioty zawodowe mechaniczne
Woźniak Grażyna – geografia, przedsiębiorczość
Zamojska Edyta - matematyka (urlop)