Stefaniak Dorota – dyrektor, język polski
Brych Leszek – z-ca dyrektora, zajęcia praktyczne
Drewnowski Włodzimierz –  kierownik warsztatów, zajęcia praktyczne
Adamczewski Krzysztof – przedmioty informatyczne
Augustyniak Krzysztof – matematyka
Błaszczyk Anna - nauczyciel wspomagający
Bohdanowicz Łukasz - psycholog
Buzar Aleksandra – historia, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa
Ciągło Grzegorz - przedmioty informatyczne
Czyżewska–Dyrała Izabela – język niemiecki
Duras Jarosław – wychowanie fizyczne, informatyka
Działak Krystyna – matematyka
Fisiak Przemysław - historia
Frąc Izabela – fizyka
Grajlich Andrzej - zawodowe przedmioty mechaniczne
Harążka Wojciech – zajęcia praktyczne
Höffner Ferdynand – mechatronika
Höffner Małgorzata – mechatronika, przedmioty elektryczne

Jarecka - Kowalczyk Barbara - pedagog
Jurek Jacek – przedmioty informatyczne
Kasprzak Monika – przedmioty mechaniczne
Klarecki Robert – zajęcia praktyczne
Klimczak Tadeusz - zawodowe przedmioty mechaniczne
Kmiecik Włodzimierz – przedmioty elektryczne
Krajewska-Nieckarz Małgorzata – język angielski
Kruszewska Izabela – geografia, biblioteka
Kwiatkowska Anna – język polski
Kwiecień Marzena – język angielski
Lauba Krzysztof – zajęcia praktyczne
Lewińska Dorota - język angielski
Mamełka Michał – wychowanie fizyczne
Mamełka Barbara – EDB

Mandecka Grażyna - matematyka
Markiewicz Tomasz - przedmioty zawodowe
Mikołajczyk Aleksandra – biologia, chemia
Mikołajczyk Damian – przedmioty elektryczne

Nycz Małgorzata - plastyka, Wok
Pabich-Mikłaszewicz Agnieszka – zajęcia praktyczne
Peska Tomasz – zajęcia praktyczne
Pietura Wiesława – biblioteka
Piwecka Aneta - 
nauczyciel wspomagający
Przybyłowska Tatiana - wychowanie fizyczne
Sobiński Damian - zawodowe przedmioty informatyczne
Stelmasiak Agnieszka – pedagog
Szostak Damian - religia
Szymański Włodzimierz - przedmioty mechaniczne
Tabaka Przemysław – przedmioty elektryczne
Turała Maja – język polski
Wiśniewski Przemysław – przedmioty mechaniczne
Wolniewicz Jarosław - przedmioty zawodowe

Woźniak Grażyna – geografia, przedsiębiorczość

Zamojska Edyta – matematyka, informatyka