Godziny pracy biblioteki szkolnej

PONIEDZIAŁEK     7.30 - 15.45

WTOREK               7.30 - 9.10   9.55 – 10.50  11.00 – 12.05  12.50 - 13.00  14.40 - 15.15

ŚRODA                  7.30 – 15.00

CZWARTEK           7.30 - 11.00  11.45 – 13.45   14.40 - 14.50

PIĄTEK                 7.30 - 10.05  10.50 – 12.35

 

 

Biblioteka szkolna ogłasza IV edycję konkursu

„Najbardziej oczytany uczeń

 

Regulamin konkursu

1. Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna.
2. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów Zespołu Szkół Edukacji Technicznej w Łodzi.
3. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań czytelniczych młodzieży.
4. Konkurs trwać będzie od 4 października 2021 r. do 10 czerwca 2022 r.
5. Jury konkursu będzie oceniać ilość przeczytanych książek przez jednego ucznia.
6. Jury konkursowe zostanie powołane przez Organizatora w składzie: nauczyciel bibliotekarz i przedstawiciel Młodzieżowej Rady Szkoły.
7. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
8. Laureat konkursu otrzyma nagrodę rzeczową.
9. Uczniowie, którzy przeczytają największą liczbę książek otrzymają również punkty dla swojej klasy w ramach rywalizacji „Klasa z klasą”:

za zajęcie I miejsca - 50 punktów,
za zajęcie II miejsca - 40 punktów,
za zajęcie III miejsca - 30 punktów,
za zajęcie IV – V miejsca – 20 punktów.

10. Wyniki konkursu będą zamieszczone na stronie internetowej szkoły
w zakładce Biblioteka.

Wyniki konkursu „Najbardziej oczytany uczeń”

I miejsce:
Błażej Marciniak klasa 2in

II miejsce
Wiktoria Kaczmarek klasa 1mt

III miejsce
Antoni Białas klasa 3tmu

IV miejsce
Zuzanna Brochocka klasa 3tmm
Daniel Brzózka klasa 3Tin

V miejsce
Natalia Sęda klasa 2ioe
Jakub Kwapniewski klasa 3inr
Gracjan Olborski klasa 1in

W/w uczniowie otrzymują punkty dla swoich klas w ramach konkursu „Klasa z klasą”:

- I miejsce – 50 punktów
- II miejsce – 40 punktów
- III miejsce – 30 punktów
- IV i V miejsce – 20 punktów