Godziny pracy biblioteki szkolnej

poniedziałek 8:30 - 14:00
wtorek 8:30 - 14:00
środa 8:30 - 14:00
czwartek 8:30 - 14:00
piątek 9:00 - 13:00

 

 

WYNIKI  KONKURSU CZYTELNICZEGO

NA „NAJBARDZIEJ  OCZYTANĄ  KLASĘ”

w II semestrze 2017/2018 r.

 

I   miejsce zajęła klasa 2 Toe

II  miejsce zajęła klasa 2 Tin

III miejsce zajęła klasa 3 T mt

GRATULUJEMY!!!

Po uzgodnieniu z Dyrektorem szkoły ustalono, że za zajęcie pierwszego miejsca, nagrodą jest wyjście klasy z wychowawcą do kina na koniec roku.

Będą również dodane punkty do konkursu Klasy z klasą.

 

Jak radzić sobie ze stresem

W dniu 13.04.2018 w szkole pani Joanna Gruszczyńska - pracownik ŁCDNiKP przeprowadziła warsztaty psychologiczne "Jak radzić sobie ze stresem?" dla klasy IITin. Orgazizatorem była biblioteka szkolna.

 

CZYTANIE SZKODZI?

W dniu 09/01/2018 r. w Sali konferencyjnej odbyła się prelekcja dla pierwszych klas CZYTANIE SZKODZI? . Prelekcje wygłosiła Pani Anna Iwicka-Okońska, konsultant do spraw Informacji Pedagogicznej i Edukacji Medialnej z Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi. Organizatorem prelekcji była biblioteka szkolna.

XVII Łódzki Festiwal Bibliotek Szkolnych

Biblioteka szkolna zaprasza uczniów do udziału w konkursie w ramach XVII Łódzki Festiwal Bibliotek Szkolnych "Być jak Matejko".
Szczegółowych informacji udziela p. W. Pietura w bibliotece.

 

Wyniki konkursu fotograficznego „Wspomnienia z wakacji”

Biblioteka szkolna ogłasza wyniki szkolnego konkursu fotograficznego „Wspomnienia z wakacji", który odbył się w naszej szkole.
Z radością informujemy, że

I miejsce zajął Krystian Świerczyński z klasy 3 Tmt
II miejsce zajął Adam Górka z klasy 1 Tmu

GRATULUJEMY

i życzymy dalszych sukcesów w wykonywaniu świetnych fotek.

 

 

WYNIKI  KONKURSU CZYTELNICZEGO
NA „NAJBARDZIEJ  OCZYTANĄ  KLASĘ”
w I semestrze 2017/2018 r.

I   miejsce zajęła klasa 2 Toe
II  miejsce zajęła klasa 4 Toe  ex aequo  2 Tmt
III miejsce zajęła klasa 2 T In

GRATULUJEMY!!!

Po uzgodnieniu z Dyrektorem szkoły ustalono, że za zajęcie pierwszego miejsca, nagrodą będzie wyjście z klasy wychowawcą do kina na koniec drugiego semestru. Będą również dodane punkty do realizacji Klasy z klasą.

Informujemy również, że Konkurs NAJBARDZIEJ  OCZYTANĄ  KLASĘ został przedłużony na drugi semestr.

 

Łódź, 25/01/2018 r.

 1. Organizator konkursu.

Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna.
Czas trwania konkursu: od 10/10/2017 do końca pierwszego semestru 2017/2018 r.

 1. Cel konkursu.

Celem konkursu jest motywacja  uczniów do czytania książek. Rozbudzenie wśród uczniów potrzeb czytelniczych.

 1. Uczestnicy konkursu.

Wszystkie klasy szkoły ZSP 20

 1. Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników.

Wszystkie klasy podlegają ocenie  Jury składającego się z:

 • przedstawiciela Rady Młodzieżowej,
 • pedagoga szkolnego,
 • nauczyciela bibliotekarza.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na zakończenie pierwszego semestru 2017/2018 r.

Ogłoszenie wyników będzie zamieszczone na stronie internetowej szkoły w zakładce Biblioteka oraz w Gazetce Szkolnej.

 1. Nagrody

Trzy pierwsze klasy, które uzyskają największą ilość wypożyczonych i przeczytanych książek otrzymają nagrodę:

 • albo Kartę Jokera,
 • albo wyjście klasy do kina
 • albo… rzecz do uzgodnienia z Dyrekcją szkoły.