Godziny pracy biblioteki szkolnej

poniedziałek 8.00 - 12.05, 12.55 - 15.30
wtorek 8.00 - 13.00, 13.50 - 14.30
środa 8.00 - 15.00
czwartek 8.00 - 11.00, 11.50 - 15.00
piątek 8:00 - 12:30

 

 

 

 

Biblioteka szkolna ogłasza IV edycję konkursu

„Najbardziej oczytana klasa

oraz „Najbardziej oczytany uczeń

 

Regulamin konkursu

 1. Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna.
 2.  Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów Zespołu Szkół Edukacji Technicznej w Łodzi.
 3. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań czytelniczych młodzieży.
 4. Konkurs trwać będzie od 28 września 2020 r. do 11 czerwca 2021 r.
 5. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
  „Najbardziej oczytana klasa”
  „Najbardziej oczytany uczeń”
 1. Jury konkursu będzie oceniać ilość przeczytanych książek w klasie,
  w przeliczeniu na jednego ucznia.
 1. Jury konkursu będzie oceniać ilość przeczytanych książek przez jednego ucznia.
 2. Jury konkursowe zostanie powołane przez Organizatora w składzie: nauczyciel bibliotekarz i przedstawiciel Młodzieżowej Rady Szkoły.
 3. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 4. Zwycięskie klasy otrzymają dyplomy oraz punkty w szkolnej rywalizacji „Klasa z klasą”:

za zajęcie I miejsca - 60 punktów,

za zajęcie II miejsca - 40 punktów,

za zajęcie III miejsca - 30 punktów.

 1. Laureat konkursu w kategorii „Najbardziej zaczytany uczeń” otrzyma nagrodę rzeczową.
 2. Wyniki konkursu będą zamieszczone na stronie internetowej szkoły

w zakładce Biblioteka.