Godziny pracy biblioteki szkolnej

PONIEDZIAŁEK     8.00 - 12.05     12.55 - 15.30 

WTOREK               8.00 - 14.30       

ŚRODA                  8.00 - 12.05      12.55 – 15.00 

CZWARTEK          8.00 - 11.00      11.50 - 15.00 

PIĄTEK                 8.00 - 12.30 

 

 

Biblioteka szkolna ogłasza IV edycję konkursu

„Najbardziej oczytany uczeń

 

Regulamin konkursu

1. Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna.
2. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów Zespołu Szkół Edukacji Technicznej w Łodzi.
3. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań czytelniczych młodzieży.
4. Konkurs trwać będzie od 4 października 2021 r. do 10 czerwca 2022 r.
5. Jury konkursu będzie oceniać ilość przeczytanych książek przez jednego ucznia.
6. Jury konkursowe zostanie powołane przez Organizatora w składzie: nauczyciel bibliotekarz i przedstawiciel Młodzieżowej Rady Szkoły.
7. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
8. Laureat konkursu otrzyma nagrodę rzeczową.
9. Uczniowie, którzy przeczytają największą liczbę książek otrzymają również punkty dla swojej klasy w ramach rywalizacji „Klasa z klasą”:

za zajęcie I miejsca - 50 punktów,
za zajęcie II miejsca - 40 punktów,
za zajęcie III miejsca - 30 punktów,
za zajęcie IV – V miejsca – 20 punktów.

10. Wyniki konkursu będą zamieszczone na stronie internetowej szkoły
w zakładce Biblioteka.