Godziny pracy biblioteki szkolnej

poniedziałek 8:00 - 15:35
wtorek 8:00 - 14:00
środa 8:00 - 10:00, 11:50 - 12:05,  12:55 - 15:00
czwartek 8:00 - 16:00
piątek 8:00 - 15:00

 

 

 

Biblioteka szkolna ogłasza III edycję konkursu
„Najbardziej oczytan
 klasa
oraz „Najbardziej oczytany ucze
ń

 

Regulamin konkursu

 1. Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna.
 2.  Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów Zespołu Szkół Edukacji Technicznej w Łodzi.
 3. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań czytelniczych młodzieży.
 4. Konkurs trwać będzie od 10 października 2019 r. do 10 czerwca 2020 r.
 5. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
 1. „Najbardziej oczytana klasa”
 2. „Najbardziej oczytany uczeń”
 1. Jury konkursu będzie oceniać ilość przeczytanych książek w klasie,

w przeliczeniu na jednego ucznia.

 1. Jury konkursu będzie oceniać ilość przeczytanych książek przez jednego ucznia.
 2. Jury konkursowe zostanie powołane przez Organizatora w składzie: nauczyciele bibliotekarze i przedstawiciel Młodzieżowej Rady Szkoły.
 3. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 4. Zwycięskie klasy otrzymają dyplomy oraz punkty w szkolnej rywalizacji „Klasa z klasą”:

za zajęcie I miejsca - 60 punktów,

za zajęcie II miejsca - 40 punktów,

za zajęcie III miejsca - 30 punktów.

 1. Laureat konkursu w kategorii „Najbardziej zaczytany uczeń” otrzyma nagrodę rzeczową.
 2. Wyniki konkursu będą zamieszczone na stronie internetowej szkoły

w dniu 18 czerwca 2020 r. w zakładce Biblioteka.

 

Wyniki II edycji konkursu na

„Najbardziej oczytaną klasę”
oraz „Najbardziej oczytanego ucznia”.

W roku szkolnym 2018/2019 zwycięzcami konkursu zostali:
Klasa II Tin w kategorii „Najbardziej oczytana klasa”,
Aleksandra Lewa z klasy II Tin w kategorii „Najbardziej oczytany uczeń”

 

 

Jak radzić sobie ze stresem

W dniu 13.04.2018 w szkole pani Joanna Gruszczyńska - pracownik ŁCDNiKP przeprowadziła warsztaty psychologiczne "Jak radzić sobie ze stresem?" dla klasy IITin. Orgazizatorem była biblioteka szkolna.

 

CZYTANIE SZKODZI?

W dniu 09/01/2018 r. w Sali konferencyjnej odbyła się prelekcja dla pierwszych klas CZYTANIE SZKODZI? . Prelekcje wygłosiła Pani Anna Iwicka-Okońska, konsultant do spraw Informacji Pedagogicznej i Edukacji Medialnej z Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi. Organizatorem prelekcji była biblioteka szkolna.

XVII Łódzki Festiwal Bibliotek Szkolnych

Biblioteka szkolna zaprasza uczniów do udziału w konkursie w ramach XVII Łódzki Festiwal Bibliotek Szkolnych "Być jak Matejko".
Szczegółowych informacji udziela p. W. Pietura w bibliotece.

 

Wyniki konkursu fotograficznego „Wspomnienia z wakacji”

Biblioteka szkolna ogłasza wyniki szkolnego konkursu fotograficznego „Wspomnienia z wakacji", który odbył się w naszej szkole.
Z radością informujemy, że

I miejsce zajął Krystian Świerczyński z klasy 3 Tmt
II miejsce zajął Adam Górka z klasy 1 Tmu

GRATULUJEMY

i życzymy dalszych sukcesów w wykonywaniu świetnych fotek.