Ze względu na ewentualne zmiany w planie wynikające z przydziału zastępstw, prosimy rodziców o wcześniejsze zapowiedzenie wizyty (za pośrednictwem uczniów lub telefonicznie (42) 652‑18‑60). Dyrektor szkoły p. Dorota Stefaniak i z‑ca p. Leszek Brych obecni są codziennie, wizyty także prosimy uzgadniać telefonicznie.  

L.p. Przedmiot Imię i nazwisko nauczyciela termin
1.  j.angielski  Marzena Kwiecień  
2.  j. polski  Maja Turała  
3.  przedmioty elektryczne  Włodzimierz Kmiecik  
4.  przedmioty elektryczne  Przemysław Tabaka  
5.  geografia - przeds  Izabela Kruszewska  
6.  matematyka  Krystyna Działak  
7.  historia WOS  Aleksandra Buzar  
8.  przedmioty zawodowe  Małgorzata Kasprzak  
9.  j. niemiecki  Izabela Czyżewska  
10.  przedmioty informatyczne      Jacej Jurek  
11.  przedmioty informatyczne  Krzysztof Adamczewski  
12.  fizyka  Izabela Frąc  
13.  j. angielski  Dorota Lewińska  
14.  biologia chemia  Aleksandra Mikołajczyk  
15.  matematyka    
16.       
17.  WF/informatyka  Jarosław Duras  
18. geografia - przeds  Grażyna Woźniak  
19.  j. polski  Anna Kwiatkowska  
20.  przedmioty elektryczne  Damian Mikołajczyk  
21. przedmioty mechatroniczne  Tomasz Markiewicz  
22. WF  Michał Mamełka  
23. EDB  Barbara Mamełka  
24. WF  Tatiana Przybyłowska  
25. przedmioty zawodowe  Leszek Brych  
26. BHP - przedmioty zawodowe  Włodzimierz Drewnowski  
27. przedmioty zawodowe  Andrzej Grajlich  
28.      
29. przedmioty zawodowe  Robert Klarecki  
30. przedmioty zawodowe  Krzysztof Lauba  
31. przedmioty zawodowe  Tadeusz Klimczak