UBEZPIECZENIE UCZNIÓW 2020/2021

JEDNORAZOWA SKŁADKA ROCZNA   50 zł

     Compensa_ubezpieczenia szkolneNNW_2020_jeden_wariant

      Polisa Compensa

     OWU NNW Szkolne V RODO

     Zal1 OWU NNW Szkolne

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW 2019/2020

JEDNORAZOWA SKŁADKA ROCZNA   54 zł

   OWU EDU PLUS NA ROK 2019/2020

   Polisa EDUAP066071 ZSP nr 20 w Łodzi 2019/2020

   Ulotka

   Instrukcja zgłoszenia roszczenia z umowy ubezpieczenia EDU Plus_final