UBEZPIECZENIE UCZNIÓW 2021/2022

JEDNORAZOWA SKŁADKA ROCZNA   50 zł

     OWU edu plus 2020 od 01.06.2020

      Polisa dla uczniów