UBEZPIECZENIE UCZNIÓW 2021/2022

JEDNORAZOWA SKŁADKA ROCZNA   50 zł

     OWU edu plus 2020 od 01.06.2020

      Polisa EDU ZSET 2021.2022

 

 

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW 2020/2021

 

 

JEDNORAZOWA SKŁADKA ROCZNA   50 zł

     Compensa_ubezpieczenia szkolneNNW_2020_jeden_wariant

      Polisa Compensa

     OWU NNW Szkolne V RODO

     Zal1 OWU NNW Szkolne