Warto z ... biblioteką

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Tadeusz Kotarbińskiego w Łodzi  zaprasza:

http://pbw.lodz.pl/Pictures/sck18.jpg

szczegóły...... 

 

http://pbw.lodz.pl/Pictures/sofa%2011-18.jpg

szczegóły....... 

VIII Salon Ciekawej Książki

16 – 18 listopada 2018r.

Hala Expo w Łodzi, al. Politechniki 4

szczegóły.....