ZAŁOŻENIA REFORMY: 

• przekształcenie 6-letniej szkoły podstawowej w 8-letniq szkołę podstawową, 
• przekształcenie zespołów skład których wchodzq: szescioletnia szkoła podstawowa i gimnazjum, w osmioletnie szkoły podstawowe, 
• wygaszanie gimnazjów (począwszy od roku szkolnego 2017/2018), 
• przekształcenie 3-letnich liceów ogólnoksztalcących i zespołów szkół ogólnokształcących w 4-letnie licea ogólnokształcące, 
• przekształcenie 4-letnich techników w 5-letnie technika, 
• przekształcenie 3-letnich zasadniczych szkół zawodowych w 3-letnie szkoły branżowe I stopnia, 
• utworzenie 2-letnich szkół branżowych II stopnia.