Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Sekretariat uczniowski: czynny: wtorek od 900 do1400
środa. od  1000 do 1600
czwartek od 1000 do 1500
piątek od 1000 do 1400
Sekretariat dyrektora: czynny codziennie od 800 do 1600