HARMONOGRAM SPOTKAŃ 2022/2023

- 7.09.2022r. – zebrania z rodzicami klas I – godz. 17.00 

- 14.09.2022r. – zebrania z rodzicami klas II – IV – godz. 17.00 

- 24.10.2022r. – konsultacje z rodzicami – godz. 17.00 – 18.30 

- 22.11.2022r. – zebrania z rodzicami – godz. 17.00 – 18.30 

- 8.02.2023r. – zebrania z rodzicami – godz. 17.00. – 18.30 

- 20.03.2023r. - konsultacje z rodzicami uczniów – godz. 17.00 – 18.30 

- 24.04.2023r. – zebrania z rodzicami uczniów klas I – IV godz. 17.00 – 19.00 

- 29.05.2023r. – konsultacje z rodzicami – godz. 17.00 – 18.30