1. Czy uczeń technikum zdaje maturę?

Tak, oczywiście jednym z elementów kształcenia w technikum jest matura

 1.  Czy uczeń technikum może kontynuować naukę na studiach?

Tak, oczywiście po skończeniu szkoły i zdaniu matury można dostać się na dowolną uczelnię wyższą

 1. Gdzie odbywają się zajęcia w kształceniu praktycznym?

Zajęcia w kształceniu praktycznym odbywają się w pracowniach zawodowych w szkole i w warsztatach szkolnych. Posiadamy bardzo dobrze wyposażone pracownie we wszystkich kierunkach kształcenia

 1. Czy są zajęcia, które odbywają się u pracodawcy?

Nie, wszystkie zajęcia odbywają się w szkole, ale szkoła bardzo blisko współpracuje z pracodawcami. Odbywają się warsztaty szkoleniowe w siedzibach firm, jak również przedstawiciele firm prowadzą zajęcia, warsztaty szkoleniowe w naszej szkole

 1. Czy można uzyskać stypendium za dobre wyniki w nauce?

Tak, najlepsi uczniowie mogą otrzymać jednorazowe stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce.

 1. Jakie są perspektywy zatrudnienie dla absolwenta technikum?

Jesteśmy szkołą techniczną. W chwili obecnej jest bardzo duże zapotrzebowanie na fachowców w kierunkach technicznych. Rynek pracy bardzo poszukuje pracowników średniego personelu technicznego w kierunkach oferowanych w naszej szkole. Zdarza się, że firmy, które współpracują ze szkołą, zatrudniają najlepszych absolwentów danego kierunku kształcenia.

 1. Jakie wymagania muszę spełnić żeby dostać się do technikum?

Trzeba ukończyć szkołę podstawową, mieć zaświadczenie lekarskie (wystawione na podstawie badań) o braku przeciwskazań do kształcenia w klasie technikum w wybranym zawodzie i mieć odpowiednią ilość punktów. W tym roku obowiązują następujące ilości punktów:

Technik informatyk – 90
Technik mechatronik – 65 pkt
Technik elektryk – 50 pkt
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – 50 pkt
Technik urządzeń dźwigowych – 40 pkt
Technik mechanik – 40 pkt

 1. Czy szkoła posiada bursę?

Nie, nie posiadamy bursy, ale wszystkim chętnym możemy pomóc w załatwieniu bursy na terenie Łodzi

 1. Czy w szkole kształcą się dziewczyny?

Tak, w naszej szkole uczą się dziewczyny. Jesteśmy szkołą typowo męską, co nie oznacza, że nie ma też dziewczyn. Najwięcej ich kształci się na kierunku technika informatyka. Dziewczyny, które uczą się w naszej szkole świetnie sobie radzą w tym męskim gronie.

 1. Z jakimi firmami współpracuje szkoła i w jakim zakresie?

Szkoła współpracuje z bardzo dużą ilością firm i instytucji. Żeby wymienić je wszystkie należałoby wejść na naszą stronę internetową. Zamieściliśmy tam logo firm, z którymi współpracujemy. Współpraca to praktyki zawodowe dla uczniów, staże unijne, warsztaty wyjazdowe w firmach, prelekcje i prezentacje przygotowane i poprowadzone przez pracowników firm. Pracodawcy bardzo mocno wspomagają nasze pracownie zawodowe, fundując sprzęt i materiały niezbędne w procesie kształcenia. Fundują też nagrody na koniec roku szkolnego dla najlepszych uczniów.

 1. Czy szkole patronują jakieś firmy?

Tak mamy podpisane szereg umów patronackich. Wszystkie zamieszczone są na stronie szkoły. Można wśród nich wymienić – F&F Pabianice, Galmet, Common, Schindler, KONE, Immergas, KISAN, Urząd Dozoru Technicznego, Politechnika Łódzka,

 1. Czy szkoła realizuje szkolenia w ramach projektów unijnych?

Tak, od kilku lat jesteśmy szkołą, która realizuje szkolenia w oparciu o projekty unijne. W tym roku szkolnym odbywają się szkolenia dla uczniów w ramach projektu  „W DORODZE DO ZAWODOWEGO SUKCESU – ZDOBYWAMY NOWE KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI”

 1. Jak wyglądają lekcje wychowania fizycznego?

Lekcje wychowania fizycznego odbywają się na dwóch salach gimnastycznych i siłowni. Realizowany jest program kształcenia w technikum. Nauczyciele wychowania fizycznego prowadzą zajęcia w oparciu o wiele dyscyplin sportowych.

 1. Czy w szkole realizowany jest program Erasmus Plus?

W obecnym roku szkolnym ten program nie jest realizowany z wiadomych przyczyn (pandemia), ale w latach ubiegłych uczniowie naszej szkoły wyjeżdżali do Niemiec w ramach programu Erasmus Plus

 1.  Czy w szkole działają koła zainteresowań?

Tak, każdy z uczniów znajdzie dla siebie miejsce. Jest zespół muzyczny, działa szkolny radiowęzeł, wydawana jest gazetka szkolna, są też kółka przedmiotowe, poszerzające wiedzę zawodową, można aktywnie działać w wolontariacie szkolnym, brać udział w konkursach, różnych akcjach, działaniach organizowanych na terenie szkoły.

 1.  Jak uzyskuje się tytuł technika?

Aby uzyskać tytuł technika trzeba ukończyć szkołę i zdać egzaminy w kwalifikacjach ( 2 w każdym zawodzie).

 1.  Kiedy odbywają się egzaminy zawodowe?

Egzaminy zawodowe odbywają się w 4 i 5 klasie.

 1. Czy do szkoły można przyjechać rowerem?

Tak oczywiście. Jest specjalnie przygotowany stojak na rowery, który ustawiony jest przy głównym wejściu.

 1.  Czy szkoła jest monitorowana?

Tak, jednym z podstawowych elementów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa jest monitoring szkoły.

 1. Czy w szkole jest miejsce gdzie można kupić coś do jedzenia?

Tak jest sklepik szkolny a dodatkowo ustawione są automaty z artykułami spożywczymi.

 1. Czy szkoła organizuje wycieczki, wyjścia do kina itp.?

Tak, przed wybuchem pandemii organizowane były wycieczki, czy wyjścia do kina, muzeum.

 1. Czy w szkole panuje miła atmosfera?

Myślimy, że tak. Wielu naszych absolwentów utrzymuje kontakt z wychowawcami i nauczycielami, czy odwiedza szkołę. Każdy nasz uczeń może czuć się u nas „zaopiekowany”, uzyska pomoc i wsparcie, jeśli tego potrzebuje.