Od kilku lat obserwujemy nasilanie się w łódzkich szkołach wielu niekorzystnych zjawisk.

Coraz częściej spotykamy się ze zjawiskami przemocy wśród uczniów. Obok spotykanych do tej pory przypadków picia alkoholu przez uczniów, coraz częściej w łódzkich szkołach pojawiają się narkotyki, a do szkół przenikają dilerzy narkotykowi.

Aby tym niekorzystnym zjawiskom zapobiec, od kilku lat wdrażamy w naszej szkole system, który nazwaliśmy "Bezpieczna szkoła".

Podstawowe jego zasady to:

 1. Maksymalne utrudnianie przedostawania się na teren szkoły osób nie będących jej pracownikami lub uczniami poprzez:
  • zamknięte drzwi wejściowe dozorowane przez portiera,
  • na teren szkoły mogą wejść i przebywać tylko pracownicy oraz uczniowie posiadający legitymację szkolną lub specjalny identyfikator,
  • osoby pełnoletnie, w tym rodzice, wchodzą na teren szkoły po ustaleniu tożsamości i celu przybycia,
  • na terenie szkoły uczniowie i nauczyciele są obowiązani nosić specjalne identyfikatory,
  • zabrania się wchodzenia na teren szkoły akwizytorom.
 2. Maksymalne utrudnianie opuszczania szkoły przez uczniów w trakcie zajęć i przerw międzylekcyjnych.
 3. Zabrania się wnoszenia na teren szkoły przedmiotów niebezpiecznych (noże, kastety, gaz itp.), a także korzystania na terenie szkoły z telefonów komórkowych.
 4. Rozwijamy szeroko profilaktykę uzależnień i innych patologii społecznych. Współpracujemy w tym zakresie z prokuraturą, policją, różnymi stowarzyszeniami zajmującymi się tą problematyką.