PROCEDURA PRZYCHODZENIA-WYCHODZENIA ORAZ   PRZEBYWANIA UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW W SZKOLE
 PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAKAŻENIA   KORONAWIRUSEM
 REGULAMIN ORGANIZACJI PRACY ZSET W OKRESIE PANDEMII   LUB CZASOWEGO ZAWIESZENIA ZAJĘĆ
 ZASADY PRZEPROWADZENIA ZAJĘĆ Z WYCHOWANIA   FIZYCZNEGO
 ZASADY PRZEPROWADZANIA ZAJĘĆ  W PRACOWNIACH   INFORMATYCZNYCH
 ZASADY PROWADZENIA ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH
 ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W OKRESIE   PANDEMII
 ZASADY HIGIENY, CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ I   POWIERZCHNI
 POMIAR TEMPERATURY
W SPRAWIE ZALECEŃ W ZWIĄZKU Z WPROWADZENIEM NA TERENIE KRAJU STREFY ŻÓŁTEJ
ZASADY PRACY ZDALNEJ