24.06

24 czerwca uroczyście zakończyliśmy rok szkolny 2015/2016. Uczniowie, którzy osiągnęli najwyższą średnią ocen otrzymali z rąk pani dyrektor i wychowawców nagrody książkowe. Najlepsi w szkole otrzymali jednorazowe stypendia. Najwyższą średnią ocen - 5,21 osiągnął Maciek Woźniak z kl. III Toe. Maciek już po raz trzeci został wytypowany do stypendium Prezesa Rady Ministrów. Drugi w szkole jest Alan Żeromiński - średnia ocen 4,9, z klasy I Tie. Pozostali uczniowie, którzy mają bardzo wysokie średnie ocen to: Kamil Placek - kl. III MEM, Krystian Dałek - kl. I Tie, Michał Szczepanik - kl. I Tie, Maja Ćwiek - kl. I Tie i Adrian Zieliński - kl. I Tmt. Nagrody rzeczowe, ufundowane przez naszych sponsorów - firmy współpracujące ze szkołą: F&F Inteligentny Dom i Arsem, otrzymali także najlepsi elektrycy i mechatronicy. Najlepszymi elektrykami są: Adam Mielczarek - kl. III Toe i Bartosz Słowiński - kl. II Toe. Najlepszymi mechatronikami są: Kamil Placek - kl. III MEM, Bartosz Królikiewicz - kl. II Timt, Jakub Przybysz - kl. II T imt. Wszystkim nagrodzonym bardzo serdecznie gratulujemy!!
Uroczystość uświetnił występ muzyczno - wokalny uczniów, którym towarzyszyli nauczyciele: pan Damian Mikołajczyk i pan Włodzimierz Drewnowski. Całość wyreżyserowała pani pedagog - Zofia Warzyńska Bartczak.