6.03

Uczniowie klas pierwszych technikum - kierunek Technik Elektryk i Technik Urządzeń Dźwigowych rozpoczęli praktyczne zajęcia elektrotechniki w nowoczesnej pracowni - dział układy cyfrowe. Dzięki przyznaniu Projektu Unijnego mogliśmy doposażyć pracownię w kosztowne ale niezbędne trenagery do badania układów logicznych. Uczniowie kształtują swój "zmysł projektowy" wykonując ćwiczenia - od najprostszych do tych nieco bardziej skomplikowanych obejmujących również zaprojektowanie układu a nie tylko jego odtworzenie.