13.03

Z wizytą u Pana Grzegorza Wierzchowskiego Łódzkiego Kuratora Oświaty
W ramach przygotowań do finału wojewódzkiego konkursu ,,...byście wyrośli na wolnych ludzi" - współczesny polski patriotyzm z dedykacją dla Marszałka Piłsudskiego w przeddzień stulecia niepodległości, zachęcamy mieszkańców Łodzi do definiowania polskiego patriotyzmu. W ubiegłym tygodniu, mieliśmy zaszczyt rozmawiać na ten temat z Panem Grzegorzem Wierzchowskim Łódzkim Kuratorem Oświaty. Fragment tej rozmowy będzie można zobaczyć podczas finału tegorocznej edycji konkursu o Marszałku Piłsudskim.