19.04

19 kwietnia 2018 r. trzech uczniów technikum elektrycznego wzięło udział w Wojewódzkich Dniach Młodego Elektryka, które zostały zorganizowane przez studenckie Koło SEP na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej.
Podczas tego wydarzenia, obejmującego swoim zasięgiem całe województwo łódzkie, uczniowie zwiedzili laboratoria dydaktyczno-naukowe, a także wzięli udział w konkursie teoretyczne-praktycznym.