8.09

Kolejny już raz, jak co roku braliśmy obecni w Białymstoku biorąc udział w XIX Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru.