29.05

W tym roku kończymy realizację projektu "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+.
Obecnie w Glauchau, w Niemczech przebywa już druga, szesnastoosobowa grupa uczniów. W trakcie pierwszego wyjazdu opiekunami byli panowie: Damian Mikołajczyk i Ferdynand Hoffner; drugą grupą opiekuje się pani Izabela Czyżewska i Włodzimierz Drewnowski. Uczniowie klas o kierunkach: Technik elektryk i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej odbywają staż w niemieckiej firmie, uzupełniając wiedzę praktyczną; poznają zasady funkcjonowania zagranicznego przedsiębiorstwa, warunki pracy i zatrudnienia w niemieckich firmach. Wszyscy uczniowie po zakończonym stażu otrzymują certyfikat uczestnictwa w programie, potwierdzający odbycie praktyki w Unii Europejskiej.
Oprócz codziennych, ośmiogodzinnych zajęć jest też czas na relaks, zajęcia sportowe i zwiedzanie. Mimo że druga grupa jeszcze nie wróciła, już teraz wiemy, że dla naszych uczniów było to duże doświadczenie, które z pewnością zaprocentuje w ich późniejszej karierze zawodowej.