15.09

W dniu 15 września 2016 roku odbyła się wycieczka zawodowa do Bełchatowa. W wyjeździe uczestniczyli uczniowie klasy drugiej, trzeciej i czwartej technikum, uczący się w zawodzie technik urządzeń energetyki odnawialnej oraz technik elektryk i informatyk.

Celem wycieczki był zwiedzanie kopalni węgla brunatnego w Bełchatowie oraz największej w Polsce elektrowni „Bełchatów”. Duże zainteresowanie wśród uczniów wzbudziły potężne maszyny służące do wydobycia i przesyłania węgla brunatnego oraz widok odkrywki z punktu widokowego                           w Kleszczowie. Nie mniej ciekawe okazało się zwiedzanie elektrowni. Uczniowie mogli m.in. porównać jak przed i po modernizacji wygląda sterowanie i kontrolowanie poszczególnych bloków energetycznych.