12.02

Firma TME jest naszym partnerem od lat. Od tego roku szkolnego mechatronicy klasy 5-tej odbywają zajęcia w ramach DUZ-ów (Dodatkowych Umiejętności Zawodowych) w siedzibie firmy, gdzie zdobywają praktyczne umiejętności niezbędne dla automatyków.  W ostatnim czasie firma doposażyła pracownie zawodowe naszej szkoły. W dostawie, która do nas trafiła znalazły się: silniki napędowe, sterowniki PLC, przekaźniki, tablice rozdzielcze, czujniki optyczne itp.
Sprzęt ten zostanie wykorzystany nie tylko w pracowniach mechatroników, ale również elektryków i dźwigowych
Dziękujemy