15.12

W dniu 15 grudnia firma Immergas przekazała na potrzeby szkoły 11 komputerów i pompę ciepła. Cały sprzęt służyć będzie naszym uczniom w pracowni OZE. Nową pracownią opiekować się będzie pani Monika Kasprzak, której zaangażowanie i praca przyczyniły się do tworzenia kolejnej, nowoczesnej, szkolnej pracowni, która służyć będzie do kształcenia techników urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
Pan Jakub Kapuśniak - Manager ds. rozwoju OZE przekazał na ręce Dyrektor Szkoły Doroty Stefaniak sprzęt i list intencyjny, który jest początkiem dobrej współpracy Szkoły i firmy Immergas. Za przekazany nam sprzęt - bardzo dziękujemy!!