Dnia 31 maja 2019 r. uczniowie z naszej szkoły wzięli udział w XVI Wojewódzkich Dniach Młodego Elektryka, które odbyły się na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej.
Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Studenckie Koło SEP, przy wsparciu ze strony Oddziału Łódzkiego SEP. Jego celem jest zainteresowanie młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych o profilu technicznym, rozwojem wiedzy z zakresu szeroko pojętej elektrotechniki, poprzez współzawodnictwo w konkursie teoretyczno-praktycznym. 
Do testu teoretycznego zostali wytypowani: Gabriel Michalak, Paweł Burzyński i Radosław Wasiak - uczniowie z drugiej klasy technikum elektrycznego. Natomiast do rozwiązania zadania problemowego, w ramach testu praktycznego, zgłosili się: Gabriel Michalak, Paweł Burzyński, Przemysław Łyp – uczniowie z tej samej klasy.
Obie części konkursu oceniane były zarówno pod względem poprawności rozwiązania problemu jak i czasu.
Z obu części konkursu, uczniom reprezentującym naszą szkołę przyznano II miejsce.
Za zajęcie II miejsca na Wojewódzkich Dniach Młodego Elektryka uczniowie otrzymali dyplomy oraz drobne nagrody rzeczowe.
Dodatkowo prezes Studenckiego Koła SEP wręczył puchar, natomiast  przedstawiciel firmy Finder przekazał na rzecz szkoły bon na zakup produktów firmy o wartości 2500 zł netto.

Dodatkowo wyróżnienie za dobrze napisany test teoretyczny otrzymali: Gabriel Michalak, Paweł Burzyński, Radosław Wasiak, natomiast za dobrze wykonaną część praktyczną wyróżnieni zostali: Gabriel Michalak, Paweł Burzyński, Przemysław Łyp.

Serdecznie gratulujemy!