22.10

W związku z objęciem przez Urząd Dozoru Technicznego patronatu nad klasą technik urządzeń dźwigowych gościliśmy w piątek (22.10.2016)  Inspektorów Dariusza Kwiatkowskiego i Daniela Świądera
Inspektorzy Łódzkiego Oddziału Dozoru Technicznego przedstawili zebranym uczniom historie i działalność UDT.
Uczniowie dowiedzieli się jak szeroki zakres możliwości pracowniczych jest przed nimi. Jak również ile wiadomości i umiejętności muszą sobie przyswoić żeby w przyszłości móc pracować w tym zawodzie.
Było to pierwsze z zaplanowanych spotkań

Dziękujemy Panom Inspektorom za przekazaną wiedzę w sposób niezwykle ciekawy i przystępny sposób.