3.01

W dniu 03.01.2020 kolejny raz w tym roku szkolnym gościliśmy Inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego panów Dariusza Kwiatkowskiego i Andrzeja Kudrę. Podczas spotkania grupa uczniów klas pierwszych mogła zapoznać się z działalnością Urzędu Dozoru Technicznego.
Spotkanie podzielone było na dwie części. W pierwszej uczniowie zapoznali się z rolą i zadaniami Urzędu Dozoru Technicznego. Dowiedzieli się, jakie urządzenia podlegają dozorowi technicznemu oraz jakie są formy dozoru. Druga część to pokaz filmów obrazujących wypadki przy użytkowaniu, obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.
Dziękujemy za kolejne szkolenie.