18.11

W dniu dzisiejszym (18.11.2019) gościliśmy Inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego pana Dariusza Kwiatkowskiego i Daniela Świądera. Podczas spotkania uczniowie klas pierwszych mieli możliwość zapoznać się z działalnością Urzędu Dozoru Technicznego. Ciekawostką jest fakt, że historia UDT jest starsza niż nasza niepodległość, bo sięga 1911 roku.
Praca Inspektorów to bezpieczeństwo nas wszystkich. Urządzenia techniczne: takie jak dźwigi, cysterny, czy urządzenia grożące wybuchem muszą działać w sposób bezpieczny. Dlatego też są to urządzenia objęte dozorem technicznym.
Uczniowie dowiedzieli się, w jaki sposób dba się o bezpieczeństwo tych urządzeń, co to znaczy dozór techniczny pełny, uproszczony i ograniczony, jak również kto może obsługiwać i konserwować tego typu urządzenia.
Trzy godziny minęły niezwykle szybko, a wiedza zdobyta podczas dzisiejszego spotkania obrazuje, jak odpowiedzialna jest praca Inspektorów Dozoru Technicznego.
Dziękujemy i prosimy o kolejną prelekcję.