4.05

Uczniowie klasy 3 deo - technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej brali udział w programie edukacyjnym, który firma Junkers-Bosch prowadzi we współpracy ze szkołami średnimi kształcącymi na kierunkach: technik gazownictwa, technik urządzeń sanitarnych i na kierunkach pokrewnych, pt. „Bosch Termotechnika szkoli”.
Celem Programu było zapoznanie uczniów z technologiami wykorzystywanymi w urządzeniach grzewczych, ich funkcjonowaniem oraz aspektami ekonomicznymi związanymi z ich eksploatacją. Uczestnicy tego ogólnopolskiego przedsięwzięcia mieli za zadanie rozwiązać trzy testy wiedzy udostępniane na specjalnej platformie. Pytania dotyczyły materiału przesyłanego przez organizatorów wydarzenia, który uczniowie musieli opanować, ponieważ wykraczał on poza wiedzę przewidzianą programem nauczania. Każdy rozwiązujący ma jedno podejście do testu.
Nasza szkoła po rozwiązaniu wszystkich etapów zajęła 5 miejsce w klasyfikacji ogólnej, wszystkich szkól biorących udział w konkursie.
Gratulujemy uczestnikom !