20.03

ZSET uczestniczył projekcie „Przejście na efekty uczenia się - retoryka czy rzeczywistość”, który był realizowany przez Europejski Instytut Edukacji i Polityki Społecznej (EIESP). Jesteśmy usatysfakcjonowani faktem, że jako jedna z nielicznych szkół w Polsce mogliśmy podzielić się naszymi doświadczeniami związanymi z tematem szkoleń i kształcenia zawodowego w kontekście realizacji w/w tematów w Europie.
Bardzo dziękujemy Panu Jerzemu C. Wiśniewskiemu - ekspertowi krajowemu za miłą i cenną współpracę.