8.02

W styczniu 2017 nauczyciele praktycznej nauki zawodu (przedmioty elektryczne) odbyli dwudniowe szkolenie w siedzibie firmy F&F w Pabianicach. Szkolenie obejmowało projektowanie, montaż i uruchamianie systemów inteligentnego domu opartych o moduły analogowe i cyfrowe F&F. Głównym tematem szkolenia było zarządzanie systemem inteligentnego domu poprzez sieć ethernet i wifi. Pracę systemu można było obserwować w rzeczywistości za pomocą dołączanych żarówek, grzałek czy czujników temperatury, a także na dotykowym ekranie w głównym sterowniku. Szkolenie zakończyło się egzaminem potwierdzającym znajomość systemu i umiejętności projektowania i montażu. Kwalifikacje zdobyte przez nauczycieli uprawniają do projektowania, montażu i serwisowania systemów F&F Home i są potwierdzone odpowiednim certyfikatem.
Uprawnienia otrzymali: Robert Klarecki i Damian Mikołąjczyk