8.06
W dniu 8 czerwca b.r. w Warszawie odbyło się wręczenie dyplomów i certyfikatów III edycji konkursu "Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości". Organizatorem konkursu jest Fundacja Fundusz Współpracy, a współorganizatorami Kuratorium Oświaty w Warszawie, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Mazowieckie Samorządowe Centrum Rozwoju Nauczycieli oraz partnerstwo wsparcia na rzecz osób młodych. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest zidentyfikowanie, wybór i rozpowszechnienie najciekawszych rozwiązań podnoszących jakość edukacji zawodowej w Polsce.
Z ogromną satysfakcją informujemy, że nasza szkoła zdobyła dwa dyplomy, potwierdzające uznanie projektu za Dobrą Praktykę. Tymi projektami są: "Śladem prądu" - cykl zajęć, lekcji, wycieczek organizowanych przez pana Damiana Mikołajczyka i Konkurs "Zawodowiec", który od ośmiu lat organizuje pan Włodzimierz Drewnowski.
Jesteśmy w gronie tylko trzech łódzkich szkół, które takie dyplomy zdobyły za swoje innowacyjne i twórcze działania.