Daniel Kusiak z klasy 3Tin uzyskał IV kategorię szachową.