23.02

W dniu 23.02.2018 w naszej szkole odbyło się spotkanie klas czwartych  z przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi. Uczniowie zostali zapoznani z ofertą  form wsparcia prowadzoną przez PUP dla młodych , poszukujących pracy  jak również osób bezrobotnych. Zaproszeni goście omówili także sytuację rynku pracy  w naszym regionie , szczególnie zwracając uwagę na zawody ,na które obecnie  jest ogromne zapotrzebowanie. Po tym spotkaniu uczniowie utwierdzili się w przekonaniu ,że po  uzyskaniu kwalifikacji zawodowych  nie będą  zasilać grona osób bezrobotnych .