8.06

W dniu 8 czerwca odbyło się podsumowanie XXXII Ruchu Innowacyjnego w Edukacji. Niezwykle elegancka uroczystość organizowana przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego odbyła się w Muzeum Miasta Łodzi.
Jest nam szczególnie miło, ponieważ w tym roku tytułem Kreator Kompetencji Społecznych została wyróżniona pani Izabela Czyżewska - Dyrała - nauczycielka języka niemieckiego.
Złoty Certyfikat Twórczego Dyrektora Szkoły Zawodowej otrzymała Dyrektor Dorota Stefaniak