3.04

W dniu 03 kwietnia 2019, grupa elektryków z klasy 3 Toe w ramach zajęć praktycznych udała się pod opieką nauczycieli - Roberta Klareckiego i Damiana Mikołajczyka na prelekcję firmy Eaton. 
W przystosowanym pojeździe uczniowie mieli okazję poznać urządzenia oraz aparaturę modułową producenta. Dzięki spotkaniu mieliśmy także okazję zapoznać się z nowościami oraz oprogramowaniem projektowo - symulacyjnym. 
Współpraca z firmą będzie nabierała tempa i w niedalekiej przyszłości może to zaowocować wyposażeniem pracowni praktycznej nauki zawodu w odpowiednie stanowiska i programy.