17.12

Jest. Wreszcie Udało się!!!

Po dłuuugim okresie oczekiwania ruszyła w naszych warsztatach szkolnych Pracownia Hydrauliki Siłowej. (PHS)
Dwa stanowiska wyposażone w silniki hydrauliczne, rozdzielacze, elektrozawory i pozostały osprzęt niezbędny do wykonywania ćwiczeń symulujących pracę urządzeń hydrauliki siłowej już działają!
Z pewności ta wiadomość najbardziej ucieszyła techników urządzeń dźwigowych. Uczniowie tej klasy mogę w pełni wykorzystywać wiadomości, które wynoszą z lekcji teorii.
Czas wywindować swoją wiedzę!
!!