4.06

W dniu 4 czerwca 2019 w Ośrodku Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego odbyło się uroczyste podsumowanie konkursów zawodowych. Uczniowie z całego województwa odebrali nagrody i dyplomy. Ekipa z Wareckiej - pierwsze miejsce w konkursie pn.: "Najlepsza praca modelowo - konstrukcyjna w szkołach elektrycznych i elektronicznych" oraz pierwsze miejsce w konkursie pn.: "Myśl kreatywnie - zostań wynalazcą". Gratulujemy!