7.10

W dniu 7 października dyrektor szkoły Dorota Stefaniak podpisała patronat z firmą Immergas Polska Sp. z o.o. Firmę reprezentowała pani dyrektor Beata Wójcik. Podpisanie patronatu odbyło się w pracowni dedykowanej firmie i dzięki niej wyposażonej. Patronat został podpisany w obecności pani Anny Kuś - Kasprzak - Inspektor Wydziału Edukacji i pani Agaty Kobylińskiej Pełnomocniczki ds. Dzieci i Młodzieży przy Prezydencie Miasta Łodzi.
Firma Immergas już od paru miesięcy wspiera szkołę i nasze działania, doposaża w sprzęt dydaktyczny służący do kształcenia techników OZE, funduje nagrody. W trakcie uroczystości pani Joanna Kozielska - Sieczkowska wręczyła nagrody uczniom, którzy wzięli udział w konkursie. Całe przedsięwzięcie ze strony szkoły koordynowała pani Monika Kasprzak, która przygotowała uczniów do konkursu i czuwała nad przygotowaniem pracowni.
W tym dniu odbyło się także szkolenie dla naszych uczniów nt. systemów grzewczych i pomp ciepła. Mamy nadzieję, że podpisanie patronatu rozpoczyna długą i bardzo dobrą współpracę z firmą.

post Immergas Polska