31.08

31 sierpnia 2016 r. o godz. 9:00, w ZSP nr 20 miało miejsce uroczyste otwarcie nowej pracowni elektrycznej.

Na spotkanie przybyli: dyrekcja szkoły, kierownik warsztatów szkolnych, nauczyciele przedmiotów zawodowych oraz ogólnokształcących, a także pracownicy administracji.
Pani Dyrektor oficjalnie dokonała otwarcia pracowni - przecinając przewody (pod napięciem...). Główny inicjator modernizacji podziękował serdecznie osobom zaangażowanym w modernizację pomieszczenia dydaktycznego.
Pracownia nie powstałaby, gdyby nie ogromne zaangażowanie Pana Andrzeja oraz Pana Gabriela - Naszych Złotych Rączek ;) Serdecznie dziękujemy !!!
Modernizacja rozpoczęła się już w czerwcu. Wykonano wtedy projekt stanowisk, ułożono nową instalację elektryczną. Kolejne prace przebiegały w trakcie wakacji.
Nową, zmodernizowaną pracownię elektryczną wyposażono w pięć stanowisk laboratoryjnych, na których uczniowie ZSP 20 będą mogli już od nowego roku szkolnego 2016/2017 doskonalić swoje praktyczne umiejętności z zakresu elektrycznych przedmiotów zawodowych.

Po krótkiej przemowie Pani Dyrektor i wszyscy przybyli zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.​