21.02

W dniu 21-02-2023 zorganizowaliśmy pierwszą imprezę ostatkową w Zespole Szkół Edukacji Technicznej w Łodzi! Kreatywność uczniów i nauczycieli nie znała granic! Dziękujemy Zespołowi Szkolnego Radiowęzła za nagłośnienie imprezy i zrealizowanie z przytupem części muzycznej! Dziękujemy nauczycielom za zorganizowanie i poprowadzenie imprezy! Gratulujemy zwycięzcom! Więcej zdjęć na Facebook'u ZSET!