28.03

W dniu 28 marca 2019 ekipa elektryków  z klasy 2 Toe w składzie: Burzyński Paweł, Michalak Gabriel, Łyp Przemysław - pod opieką pana Damiana Mikołajczyka brała udział w konkursie pn.: "Najlepsza praca modelowo - konstrukcyjna w szkołach elektrycznych i elektronicznych" o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Konstruktorzy zaprezentowali efekty swojej rocznej pracy - "Generator Van de Graaffa".

... i jest.... udało się!

Pierwsze miejsce w kategorii "pierwsze kroki".

Gratulujemy!