Warecka ponownie na podium konkursu zawodowego organizowanego przez ŁCDNiKP. 
   Uczniowie klasy 2 Toe (o profilu technik elektryk) zdobyli I miejsce w wojewódzkim konkursie pn.: "Najlepsza praca modelowo - konstrukcyjna w szkołach elektrycznych i elektronicznych". 
   Opiekunem projektu był Pan Damian Mikołajczyk. Zgraną ekipę stanowili: Architekt Igor, Gandziarski Jakub, Gasik Damian, Mistrzak Piotr. Uczniowie wykonali projekt pt.: "Badawczy model elektrolizera - stanowisko laboratoryjne