Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych - Jakub Gandziarski oraz Gabriel Michalak, w kwietniu 2019 wzięli udział w konkursie "Myśl kreatywnie - zostań wynalazcą" organizowanym przez ŁCDNiKP w Łodzi. Pierwsze miejsce w województwie zajął Jakub Gandziarski z klasy 3 Toe - opisując "Badawczy model elektrolizera". Gratulujemy!