8.06

Organizowane corocznie z tej okazji spotkanie naukowo-techniczne było poświęcone energetyce odnawialnej.
Prezentację na temat "Problemy energetyki odnawialnej" przygotowała łódzka firma 3energy. Przedstawione były praktyczne zagadnienia związane z projektowaniem i wykonaniem instalacji fotowoltaicznych. Druga prezentacja pt. "Łódzki powiew mocy" dotyczyła projektu wykonania miejskiej turbiny wiatrowej przez studentów Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej. Projekt zakwalifikował się do międzynarodowego konkursu dotyczącego źródeł energii odnawialnej w Holandii.
Miłym akcentem spotkania było wyróżnienie Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich odznaką "Zawsze Szkole Pomagam", którą odebrał pan prezes Władysław Szymczyk. Pani wiceprezes Henryka Szumigaj za wieloletnie działania wspierające naszą młodzież otrzymała odznakę "Przyjaciel Wareckiej". Uczniom, którzy przystąpili do Stowarzyszenia wręczone zostały uroczyście legitymacje SEP. Na zakończenie odbyła się dyskusja na przedstawione tematy."