23.05

W dniu 23 maja 2018, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 odbyły się obchody Międzynarodowego Dnia Elektryki. W ramach realizowanego konkursu montażu układów elektrycznych, uczniowie mieli za zadanie  czasie do 60 min wykonać praktyczny montaż układu rozdzielnicy nN oraz prostego układu sterowania maszyną elektryczną.
Montaż odbywał się na przygotowanych płytach montażowych z szynami TH-35, wykorzystane zostały moduły firmy F&F Pabianice oraz standardowa aparatura modułowa. Drużyny otrzymały schemat ideowy układu oraz plan rozmieszczenia aparatury. Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Łódzki ufundowało upominki dla zwycięskiej drużyny. Uczniowie bardzo się zaangażowali w konkurs, co skutkowało wysokimi wynikami. Zaproszeni goście oraz drużyny z zaprzyjaźnionych szkół wypowiadali się pozytywnie na temat konkursu. W pozytywny sposób przerosło to oczekiwania organizatora. Będziemy go kontynuowali w kolejnych latach