2.03

W dniu 2 marca 2020r. uczniowie z klas I i II technikum uczestniczyli w lekcji geografii w Kopalni Soli w Kłodawie. Ta niezwykła lekcja odbyła się początkowo na powierzchni terenu, a następnie na głębokości 600m.
Uczniowie zostali zapoznani m.in. z historią powstania złóż kłodawskich oraz właściwościami i wykorzystaniem soli. Po zjeździe windą z prędkością 6 m/s uczniowie odbyli wycieczkę podziemnymi wyrobiskami korytarzowymi do kaplicy św. Kingi – opiekunki górników solnych.  Obejrzeli wyeksploatowane komory solne, a także maszyny wykorzystywane w górnictwie.