KLASA Z KLASĄ!

Przez cały rok szkolny trwa konkurs Klasa z Klasą!
Punkty zbierajcie i wygrywajcie!
Klasa, która uzyska najwięcej punktów na koniec roku szkolnego otrzyma dyplom KLASY Z KLASĄ!  a także nagrodę niespodziankę dla całej wspaniałej klasy!
Punkty można otrzymać za udział w różnych przedsięwzięciach
⃰  udział w akcjach charytatywnych
⃰  pomoc i zaangażowanie w  uroczystości szkoły
⃰ reprezentowanie szkoły podczas Dni otwartych itp.
⃰ podejmowanie różnych inicjatyw pozalekcyjnych na rzecz szkoły
⃰ udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych

NIE PALĘ BO....

Młodzieżowa Rada Szkoły ogłasza  konkurs plakatowy pt. "Nie palę bo...."

Każda klasa może wykonać plakat o w/w tematyce. Plakat może zawierać informację , a także przybrać  postać obrazkową! Rozstrzygnięcie konkursu oraz wystawa prac na koniec marca! Każda klasa, która weźmie udział w konkursie otrzyma punkt na Klasę z Klasą,  a najładniejszy plakat zdobędzie nagrodę dla klasy!