"Klasa z Klasą"

 

Konkurs, którego celem jest:

- zachęcanie uczniów do udziału w konkursach szkolnych i pozaszkolnych oraz do angażowania się w działalność organizacji szkolnych, reprezentowania szkoły na zewnątrz
- mobilizowanie uczniów do systematycznej nauki, poprawy ocen
- promowanie wśród uczniów kulturalnego zachowania się oraz właściwych   postaw społecznych wobec innych osób
- wdrażanie do przestrzegania i szanowania praw uczniów.

 

Przez cały rok szkolny trwa konkurs Klasa z Klasą!
Punkty zbierajcie i wygrywajcie!
Klasa, która uzyska najwięcej punktów na koniec roku szkolnego otrzyma dyplom  KLASY Z KLASĄ! 
a także nagrodę niespodziankę dla całej wspaniałej klasy!

 

DRODZY UCZNIOWIE!

ABY TO WŁAŚNIE TWOJA KLASA ZOSTAŁA "KLASĄ Z KLASĄ"
ANGAŻUJCIE SIĘ W ŻYCIE SZKOŁY, PODEJMUJCIE INICJATYWY, BIERZCIE UDZIAŁ W  KONKURSACH I ZBIERAJCIE PUNKTY!

 

ZA CO OTRZYMUJECIE PUNKTY :

1. Wszystkie konkury organizowane na bieżąco  oraz inne inicjatywy,            w których młodzież może się zaangażować i  wykazać.      
Konkursy tematyczne-przedmiotowe (np. matematyczny, polonistyczny, językowy, konkursy sportowe, konkurs " Nasze Talenty").

Ilość punktów:

Ustalana podczas tworzenia danego konkursu

2. Koronawirusie to Ty Nas bój się!
Konkurs trwający cały rok szkolny. Dotyczący zachowania bezpieczeństwa i higieny  w okresie pandemii, tj.
- noszenia maseczek
- zachowania dystansu społecznego
W ramach obserwacji, wymiany informacji z nauczycielami, klasa, w której będzie największy odsetek uczniów zachowujących powyższe zasady bezpieczeństwa i higieny będzie otrzymywać każdego tygodnia punkty.

Ilość punktów:
10 punktów przyznawanych klasie raz w tygodniu.

2. Akcje charytatywno - wolontaryjne.

W trakcie roku szkolnego szkoła podejmuje wiele inicjatyw charytatywnych, w których uczniowie chętnie biorą udział i również za taką działalność otrzymują punkty w ramach Klasy z Klasą.

Ilość punktów:
10 punktów za każdą podjętą inicjatywę charytatywno-wolontaryjną.

3. Galowy strój

Klasa z Klasą to także postawa, kultura osobista, zachowanie i dobre maniery. Dlatego też klasa może uzyskać punkty za właściwy strój. Podczas wielu uroczystości szkolnych ważne jest, by reprezentować się odświętnie. Wobec tego wymaga się od młodzieży tzw. galowego, formalnego stroju.      

Ilość punktów:
od 3 do 10 punktów

Wszyscy uczniowie w klasie ze strojem galowym - 10 punktów.
Większość uczniów w klasie ze strojem galowym - 5 punktów.
Nieliczni uczniowie w klasie ze strojem galowym - 3 punktów.