"Klasa z Klasą"

2023 / 2024

 

DYPLOM KLASY Z KLASĄ!
W roku szkolnym 2023/2024 otrzymała klasa 2 om, której wychowawczynią jest pani Grażyna Woźniak!
To właśnie ta klasa zebrała najwięcej punktów, tj. Uczniowie brali udział w różnych „przedsięwzięciach”- najwięcej punktów klasa uzyskała za udział w zbiórce elektrośmieci! Uczniowie brali także czynny udział w : zbiórka korków, inicjatywy charytatywne i wolontaryjne, dzień bez uwagi i wiele, wiele innych trwających w ciągu roku inicjatyw.
Podobnie jak w roku ubiegłym Dyplom Klasa z Klasą może być tylko jeden, ale z uwagi na fakt, że i w tym roku szkolnym bardzo dużo klas włączyło się w ta miłą rywalizację chcąc wywalczyć dyplom Klasy z Klasą postanowiliśmy przyznać wyróżnienie.
Wyróżnienie w konkursie Klasa z Klasą otrzymała klasa 1in, której wychowawczynią jest pani Iza Kruszewska.

Konkurs, którego celem jest:
- zachęcanie uczniów do udziału w konkursach szkolnych i pozaszkolnych oraz do angażowania się w działalność organizacji szkolnych, reprezentowania szkoły na zewnątrz

- mobilizowanie uczniów do systematycznej nauki, poprawy ocen

- promowanie wśród uczniów kulturalnego zachowania się oraz właściwych   postaw społecznych wobec innych osób
- wdrażanie do przestrzegania i szanowania praw uczniów.

Przez cały rok szkolny trwa konkurs Klasa z Klasą!
Punkty zbierajcie i wygrywajcie!
Klasa, która uzyska najwięcej punktów na koniec roku szkolnego otrzyma dyplom Klasa z Klasą!
   
a także nagrodę niespodziankę dla całej wspaniałej klasy!

DRODZY UCZNIOWIE!

ABY TO WŁAŚNIE TWOJA KLASA ZOSTAŁA "KLASĄ Z KLASĄ"
ANGAŻUJCIE SIĘ W ŻYCIE SZKOŁY, PODEJMUJCIE INICJATYWY, BIERZCIE UDZIAŁ W  KONKURSACH I ZBIERAJCIE PUNKTY!

ZA CO OTRZYMUJECIE PUNKTY :

1. Wszystkie konkury organizowane na bieżąco  oraz inne inicjatywy, w których młodzież może się zaangażować i  wykazać.      

Konkursy tematyczne-przedmiotowe (np. matematyczny, polonistyczny, językowy, konkursy sportowe, konkurs elektrośmieci itp.

Ilość punktów:

Ustalana podczas tworzenia danego konkursu

2. Zbiórka korków!

Konkurs trwający cały rok szkolny. Korki należy przynosić do pedagoga szkolnego.

Ilość punktów:
5 punktów mała reklamówka korków.
10 punktów średnia reklamówka korków.
20 punktów duża reklamówka korków.
50 punktów worek.

3. BATERIE!
KAŻDE 5 BATERII – 1 PUNKT

4. Akcje charytatywno - wolontaryjne.

W trakcie roku szkolnego szkoła podejmuje wiele inicjatyw charytatywnych, w których uczniowie chętnie biorą udział i również za taką działalność otrzymują punkty w ramach Klasy  z Klasą.

Ilość punktów:
30 punktów za każdą podjętą inicjatywę charytatywno-wolontaryjną.

5. Galowy strój

Klasa z Klasą to także postawa, kultura osobista, zachowanie         i dobre maniery. Dlatego też klasa może uzyskać punkty za właściwy strój. Podczas wielu uroczystości szkolnych ważne jest, by reprezentować się odświętnie. Wobec tego wymaga się od młodzieży tzw. galowego, formalnego stroju.       

Ilość punktów:
od 5 do 20 punktów
Wszyscy uczniowie w klasie ze strojem galowym - 20 punktów.
Większość uczniów w klasie ze strojem galowym - 10 punktów.
Nieliczni uczniowie w klasie ze strojem galowym - 5 punkty.

6. DZIEŃ BEZ UWAGI/ DZIEŃ SUPER PRACY NA LEKCJI
Raz w tygodniu odbywać się będzie tzw. Dzień Bez Uwagi. W tym dniu uczniowie danej klasy mogą otrzymać 50 punktów. Punkty zdobywa klasa, w której żaden z uczniów nie otrzyma negatywnej uwagi.

Ilość punktów:
50 punktów za brak uwag.
50 punktów za wyjątkową pracę klasy podczas lekcji ( wyjątkowa grzeczność, zaangażowanie, aktywność, wykonywanie zadań, poleceń, współpraca, skupienie-uwaga.)

 

7. ELEKTROŚMIECI
Elektrośmieci duże i małe:
Suszarka, odkurzacz, telefon, tablet, lodówka, pralka, dekoder ipt, itd.
Za każdy elektrośmieć:
Duży-    60-50 punktów
Średni-  30-25 punktów
Mały-     20-10 punktów

8. TALENCIAKI:
Akcja Lidl - Szkoła Pełna Talentów.
Każda karta „talenciak” - 10 punktów

 

 

 

DYPLOM KLASY Z KLASĄ!

W roku szkolnym 2022/2023

 zwycięzcą całorocznego konkursu Klasa z Klasą ponownie została klasa 2 tm, której wychowawcą jest pani Dorota Lewińska!

To właśnie ta klasa zebrała najwięcej punktów, blisko 3000. Uczniowie brali udział w różnych „przedsięwzięciach”- najwięcej punktów pozyskali dzięki zbiórce elektrośmieci, ale uczestniczyli również w zbiórce korków, w akcjach charytatywnych,  dzień bez uwagi i wiele, wiele innych trwających w ciągu roku inicjatyw.
Dyplom Klasa z Klasą może być tylko jeden, ale z uwagi na fakt, że w tym roku szkolnym rywalizacja była znaczna i tak wiele klas włączyło się w konkurs postanowiliśmy wręczyć dyplom wyróżniający.
WYRÓŻNIENIE ZA UDZIAŁ W KONKURSIE KLASA Z KLASĄ ZOSTAŁ PRZYZNANY KLASIE 1 IN, której wychowawczynią jest pani Edyta Zamojska. Gratulujemy uczniom klasy 2tm, 1 in oraz pozostałym klasom, które również chętnie brały udział w konkursie! I zapraszamy do ponownej rywalizacji w roku szkolnym 2023/2024!

Pedagog

Agnieszka Stelmasiak.

 

"Klasa z Klasą"

2022 / 2023

 

Konkurs, którego celem jest:
- zachęcanie uczniów do udziału w konkursach szkolnych i pozaszkolnych oraz do angażowania się w działalność organizacji szkolnych, reprezentowania szkoły na zewnątrz

- mobilizowanie uczniów do systematycznej nauki, poprawy ocen

- promowanie wśród uczniów kulturalnego zachowania się oraz właściwych   postaw społecznych wobec innych osób

- wdrażanie do przestrzegania i szanowania praw uczniów.

Przez cały rok szkolny trwa konkurs Klasa z Klasą!
Punkty zbierajcie i wygrywajcie!
Klasa, która uzyska najwięcej punktów na koniec roku szkolnego otrzyma dyplom  
KLASY Z KLASĄ a także nagrodę niespodziankę dla całej wspaniałej klasy!

DRODZY UCZNIOWIE!

ABY TO WŁAŚNIE TWOJA KLASA ZOSTAŁA "KLASĄ Z KLASĄ"
ANGAŻUJCIE SIĘ W ŻYCIE SZKOŁY, PODEJMUJCIE INICJATYWY, BIERZCIE UDZIAŁ W  KONKURSACH I ZBIERAJCIE PUNKTY!

ZA CO OTRZYMUJECIE PUNKTY :

1. Wszystkie konkury organizowane na bieżąco  oraz inne inicjatywy, w których młodzież może się zaangażować i  wykazać.      

Konkursy tematyczne-przedmiotowe (np. matematyczny, polonistyczny, językowy, konkursy sportowe, konkurs " Nasze Talenty").

Ilość punktów:
Ustalana podczas tworzenia danego konkursu

2. Zbiórka korków!

Konkurs trwający cały rok szkolny. Korki należy przynosić do pedagoga szkolnego.

Ilość punktów:
5 punktów mała reklamówka korków.
10 punktów średnia reklamówka korków.
20 punktów duża reklamówka korków.
50 punktów worek.

3. BATERIE!

KAŻDE 5 BATERII – 1 PUNKT

4. Akcje charytatywno - wolontaryjne.

W trakcie roku szkolnego szkoła podejmuje wiele inicjatyw charytatywnych, w których uczniowie chętnie biorą udział i również za taką działalność otrzymują punkty w ramach Klasy z Klasą.

Ilość punktów:
10 punktów za każdą podjętą inicjatywę charytatywno-wolontaryjną.

5. Galowy strój

Klasa z Klasą to także postawa, kultura osobista, zachowanie i dobre maniery. Dlatego też klasa może uzyskać punkty za właściwy strój. Podczas wielu uroczystości szkolnych ważne jest, by reprezentować się odświętnie. Wobec tego wymaga się od młodzieży tzw. galowego, formalnego stroju.
Ilość punktów:
od 3 do 10 punktów

Wszyscy uczniowie w klasie ze strojem galowym - 10 punktów.
Większość uczniów w klasie ze strojem galowym - 5 punktów.
Nieliczni uczniowie w klasie ze strojem galowym - 3 punkty.

6. DZIEŃ BEZ UWAGI
Raz w tygodniu odbywać się będzie tzw. Dzień Bez Uwagi. W tym dniu uczniowie danej klasy mogą otrzymać 10 punktów. Punkty zdobywa klasa, w
której żaden z uczniów nie otrzyma negatywnej uwagi.

Ilość punktów:
10 punktów za brak uwag.

 

"Klasa z Klasą"