11.05

W dniu dzisiejszym odbyła się w głównej sali obrad Urzędu Miasta Łodzi konferencja „Wysokie kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy”. Niezmiernie miło nam poinformować, że byliśmy jedną z dwóch szkół zaproszonych do udziału w dyskusji. Konferencję objęła patronatem Małgorzata Niewiadomska-Cudak, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej.
Podczas publicznego wystąpienia mieliśmy możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć, a chwalić się mamy, czym.
Współpraca z firmami, warsztaty szkoleniowe, wycieczki zawodoznawcze, czy też inwestycje poczynione w celu podniesienia, jakości kształcenia zrobiły wrażenie na zaproszonych gościach, wśród, których znalazł się Pan Prezydent Tomasz Trela.
Mieliśmy możliwość zaprezentowania projektu „Doświadczony Uczeń”, który powstał w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Uczniowie naszej szkoły, którzy biorą udział w projekcie zdobywają nowe certyfikowane umiejętności zawodowe. Dzięki funduszom unijnym udało się pozyskać narzędzia, materiały i sprzęt do kształcenia zawodowego na kwotę 170 tys. złotych.
Istotnym przesłaniem konferencji jest to, że WARTO WYBRAĆ SZKOŁĘ ZAWODOWĄ.
Poniżej zamieszczamy zdjęcia i prezentacje naszych osiągnięć przygotowaną na dzisiejszą konferencję.

ZSP 20 Doświadczony uczeń