9.03

Bardzo dobra współpraca, którą od dłuższego czasu prowadzimy z firmami: 3energy i Thermex Technika Grzewcza zaowocowała podpisaniem kolejnych patronatów. 
Firma 3energy objęła patronatem klasy o kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, a firma Thermex klasy o kierunku technik elektryk. Dzięki podpisanemu porozumieniu uczniowie i nauczyciele będą mogli uczestniczyć w dodatkowych szkoleniach i prezentacjach.