7.10

"W dniu 7 października świętowaliśmy jubileusz 65 - lecia wareckiej. Gościliśmy w tym dniu wielu znamienitych gości. Soją obecnością zaszczycili nas: Pan Prezydent Tomasz Trela, Dyrektor Wydziału Edukacji Pan Krzysztof Jurek, Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Pani Danuta Zakrzewska, Dyrektor ŁCDNiKP Pan Janusz Moos, Dyrektor WODN Pani Elżbieta Paciejewska - Stolarz. Byli także przedstawiciele firm i instytucji współpracujących ze szkołą. Uroczysty jubileusz stał się także okazją do podpisania, w obecności Pana Prezydenta Tomasza Treli, patronatu z firmą Schindler Polska. Nasz nowy patron szczególną opieką otoczy klasę o kierunku technik urządzeń dźwigowych i wspierać nas będzie we wszystkich naszych edukacyjnych i zawodowych przedsięwzięciach.
W trakcie uroczystości uhonorowaliśmy także odznaką "Przyjaciel Wareckiej" Pana Rafała Filipowskiego prezesa i właściciela firmy F&F. ZSP 20 współpracuje z firmą F&F już od kilku lat i jest to współpraca niezwykle cenna dla szkoły. Dzięki życzliwości, wsparciu Pana Filipowskiego udało nam się zrealizować dużo cennych przedsięwzięć. Jubileuszowe spotkanie stało się okazją do spotkań z absolwentami i byłymi pracownikami szkoły. Dziękujemy wszystkim, którzy byli z nami w tym tak ważnym dla nas dniu!"