30.05

Nasi uczniowie: Patryk Polak i Kajetan Wtorkiewicz zajęli I miejsce w wojewódzkim konkursie "Ankieta Wynalazczości". Konkurs organizowany jest przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Opiekunem uczniów był Pan Damian Mikołajczyk. Serdecznie gratulujemy!!