7.06

W dniu 7 czerwca 2018 (czwartek) odbyła się gala finałowa wojewódzkiego konkursu pn.: „Najlepsza praca modelowo – konstrukcyjna w szkołach elektrycznych i elektronicznych” organizowanego przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego podczas której Nasi uczniowie odebrali dyplomy i nagrody.
Zespół z obecnej klasy 2 Toe, w skład którego wchodzą:

  1. Architekt Igor
  2. Gandziarski Jakub
  3. Gasik Damian
  4. Mistrzak Piotr

uzyskał najwyższy wynik spośród zespołów z województwa łódzkiego zajmując pierwsze miejsce.
Uczniowie wykonali pracę pn.: „Badawczy model elektrolizera”, lub jak kto woli „Model stanowiska pomiarowego do badania generatora mieszaniny wodorowo – tlenowej w stosunku stechiometrycznym do zasilania palnika wodorowo – tlenowego”.
Ciekawy i dopracowany w czasie dwóch lat wybuchowy projekt zyskał największe uznanie komisji konkursowej. Dyplomy za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii „pierwsze kroki” wręczyli Dyrektor ŁCDNiKP Janusz Jan Moos oraz Prezes Łódzkiego oddziału SEP – Władysław Szymczyk.

Serdecznie gratulujemy!